Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://promeny.promeny.com  je:

Anna Kührová, Moravská ulice, Ostrava


II. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

9. Pokud není uvedeno jinak, platnost dárkových poukazů je 1 rok od data zakoupení.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

Zboží se hradí bankovním převodem na účet číslo 670100-2203258908/6210.
Zboží bude expedováno ihned po obdržení platby.

1. Zboží může být vyzvednuto osobně vždy po osobní dohodě termínu ve: na dohodnutém místě v Ostravě. Při objednávce nad 3.000,- Kč není účtováno poštovné účtováno.

2. Běžná dodací lhůta je 3-5 dní. Při nemožnosti dodržení této lhůty budete kontaktování pro případnou domluvu.

3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Kontaktujte nás", nebo na telefonu 737 887 852

IV. Reklamace

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14-ti kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Jak postupovat:

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce v těchto případech:

Upozornění

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi promeny.promeny.com a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V opačném případě budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání těchto předmětů možné, má firma promeny.promeny.com právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Používá se opensource systém OpenCart
PROMĚNY Ostrava, © 2019